Znaleziono 5 artykułów

Adam Rysiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
"Zarys dziejów poetyki. Od starożytności do końca XVII w.", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Adam Rysiewicz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) Ludwik Wiewiórkowski (tłum.) s. 146-151
Dyskurs historii Roland Barthes Zbigniew Kloch (tłum.) Adam Rysiewicz (tłum.) s. 225-236
"Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku", Adam Rysiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Paweł Stępień Adam Rysiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231-235
"Zarys dziejów poetyki : od starożytności do końca XVII w.", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Adam Rysiewicz Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 347-352