Znaleziono 12 artykułów

Piotr Ryguła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad y disolución del matrimonio en el sistema jurídico Español Piotr Ryguła s. 70-81
Zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność podmiotu do wyrażenia zgody przed promulgacją Kodeksu Jana Pawła II : wybrane aspekty zagadnienia w ujęciu Johna R. Keatinga Piotr Ryguła s. 87-114
Caput nullitatis w przypadku zaburzeń psychicznych w pracach Johna R. Keatingac Piotr Ryguła s. 139-152
Religious Freedom in Spain Piotr Ryguła s. 145-163
"Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego", Ginter Dzierżon, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Ryguła Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 173-176
El matrimonio creacional y sacramental en la ensenanza preconciliar polaca Piotr Ryguła s. 190-202
El matrimonio creacional y sacramental en la enseñanza preconciliar polaca Piotr Ryguła s. 190-202
"Die Konfessionellen verhaltnisse im Teschener schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart", Ratingen 2000 : [recenzja] Piotr Ryguła s. 191-197
"La primera ley española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967", Maria Blanco, Pamplona 1999 : [recenzja] Piotr Ryguła Maria Blanco (aut. dzieła rec.) s. 214-219
Historyczny kontekst debaty na temat projektu nowego prawa małżeńskiego w Polsce międzywojennej Piotr Ryguła s. 259-265
"Los principios del derecho eclesiástico español en las sentencias del Tribunal Constitucional", Joaquín Calvo-Álvarez, Pamplona 1999 : [recenzja] Piotr Ryguła Joaquin Calvo-Álvarez (aut. dzieła rec.) s. 303-306
El amor conyugal y su relevancia en el ámbito canónico de la época postconsiliar. Unas reflexiones en cuanto a la doctrina canónica polaca Piotr Ryguła s. 607-616