Znaleziono 6 artykułów

Władysław Rydzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
New data on the property market Leszek Kałkowski Władysław Rydzik s. 42-49
Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości Leszek Kałkowski Władysław Rydzik s. 42-50
Badanie cen na rynku nieruchomości w Polsce Władysław Rydzik s. 46-66
Potrzeby mieszkaniowe ludności Polski na tle wojewódzkich rynków mieszkaniowych Władysław Rydzik s. 55-71
Zróżnicowanie regionalne potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce Władysław Rydzik s. 58-69
Housing needs of the population of Poland at the background of regional housing markets Władysław Rydzik s. 124-138