Znaleziono 8 artykułów

Joanna Rychter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Joanna Rychter s. 81-102
Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Joanna Rychter s. 107-123
Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Joanna Rychter s. 165-186
Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Joanna Rychter s. 173-197
Peryfrazy nazwy "niebo" w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Joanna Rychter s. 221-234
"Peryfrazy Bolesława Prusa", Violetta Machnicka, Siedlce 2011 : [recenzja] Joanna Rychter Violetta Machnicka (aut. dzieła rec.) s. 233-240
Peryfrazy nazw fl orystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Joanna Rychter s. 269-291
"Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności", Andrzej S. Dyszak, Bydgoszcz 2010 : [recenzja] Joanna Rychter Andrzej S. Dyszak (aut. dzieła rec.) s. 331-336