Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Ruzikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys historii Zintegrowanego (Zautomatyzowanego) Systemu Kartotek Operacyjnych resortu spraw wewnętrznych Tadeusz Ruzikowski s. 79-116
Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984 Tadeusz Ruzikowski s. 109-131
Sprawozdanie z konferencji „Nie (tylko) Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989 – geneza, funkcjonowanie, znaczenie” – Warszawa, 9–10 VI 2016 Tadeusz Ruzikowski s. 537-538