Znaleziono 9 artykułów

Tadeusz Paweł Rutkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do działalności Stanisława Lorenza w latach 1939-1945 Tadeusz Paweł Rutkowski s. 57-64
Różne barwy przystosowania. Wokół działalności Aleksandra Gieysztora w PRL Tadeusz Paweł Rutkowski s. 138-156
"Stanisław Kot 1885-1975. Biografia polityczna", Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Janusz Tazbir Tadeusz Paweł Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Rząd Rzeczypospolitej na emigracji a początki podziemia w kraju : (na marginesie misji "Dokładnego", "Hoffmana" i "Konarskiego") Tadeusz Paweł Rutkowski s. 169-176, 248
Reduty Ochoty i dalsze losy powstańcze jej obrońców : stan i perspektywy badań Tadeusz Paweł Rutkowski s. 195-198
"Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne", Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Skrzyński Tadeusz Paweł Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 219-227
"Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL", Sławomir Cenckiewicz, Kraków 2004, Wyd. Arcana, ss. 661 : [recenzja] Tadeusz Paweł Rutkowski Sławomir Cenckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242-250
"Stanisław Kot 1885-1975 : biografia polityczna", Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Tadeusz Paweł Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 423-430
"Destalinizacja polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku", Andrzej Czyżewski, Warszawa 2008 : [recenzja] Tadeusz Paweł Rutkowski Andrzej Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 863-867