Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Ruszała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalna strategia innowacyjności jako instrument kreowania innowacyjności przedsiębiorstw: wybrane aspekty Jerzy Ruszała s. 37-44
Europejska inicjatywa JEREMIE: wybrane aspekty wdrożenia w województwie zachodniopomorskim Jerzy Ruszała s. 71-80