Znaleziono 4 artykuły

Roman Rudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w Polsce : analiza czasowa i przestrzenna zjawiska Marta GwiaźŸdzińska-Goraj Roman Rudnicki s. 7-19
Demographic determinants of the activity of farms in Poland in the aquisition of European Union funds in the years 2004-2006 Roman Rudnicki s. 45-59
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa Anna Kołodziejczak Roman Rudnicki s. 117-133
Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej Aneta Brzykca Leszek Kozłowski Roman Rudnicki s. 259-272