Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Rudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie winy i odpowiedzialności narodu niemieckiego za politykę i zbrodnie hitlerowskie w prasie Polski Ludowej (1944-1949) Andrzej Rudnicki s. 71-81
Problem granicy polsko-niemieckiej po drugiej wojnie światowej w prasie Polskiej Partii Robotniczej (1945-1948) Andrzej Rudnicki s. 111-122
"Prasa gorzowska w latach 1945-1985", K. Kunicka, B. J. Kunicki, H. Szczepański, Gorzów 1987 : [recenzja] Andrzej Rudnicki K. Kunicka (aut. dzieła rec.) B. J. Kunicki (aut. dzieła rec.) H. Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Problem niemiecki w publicystyce Polski Ludowej w latach 1944-1949", Andrzej Rudnicki, Warszawa 1988 : [recenzja] Czesław Lewandowski Andrzej Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 147-151