Znaleziono 7 artykułów

Krzysztof Ruchniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Komu wiele dano, ten ma więcej do zdziałania" : Herder w Weimarze Egon Freitag Krzysztof Ruchniewicz (tłum.) s. 49-57
„Podwójnie oszukani?...” : (Krzysztof Ruchniewicz, Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45–1975, Wrocław 2007) Dariusz Wojtaszyn Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 143-147
Jeszcze raz o spotkaniu Stresemanna z Piłsudskim w grudniu 1927 r. w Genewie Krzysztof Ruchniewicz s. 183-188
"Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r.", Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Andrzej Małkiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Błogosławiony kraj? : Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska", Dagmara Margiela-Korczewska, Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 2011 : [recenzja] Joanna Nowosielska-Sobel Dagmara Margiela-Korczewska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r.", Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Andrzej Małkiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 283-290
"Warszawa-Berlin-Bonn. Stosunki polityczne 1949-1958", Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 2003 : [recenzja] Edmund Wojnowski Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 590-595