Znaleziono 5 artykułów

Monika Rozkrut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Dominik Rozkrut Monika Rozkrut s. 75-87
Ocena wyników finansowych podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007 Monika Rozkrut Dominik Rozkrut s. 160-171
Sektor usług w Polsce w ujęciu regionalnym Monika Rozkrut s. 211-218
Tendencje rozwojowe w obszarach polskich portów morskich z uwzględnieniem tranzytu Monika Rozkrut Dominik Rozkrut s. 241-256
Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego Monika Rozkrut s. 347-360