Znaleziono 7 artykułów

Dominik Rozkrut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartość dodana przemysłu morskiego Polski Józef Hozer Christian Lis Aniela Litke Dominik Rozkrut s. 69-78
Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Dominik Rozkrut Monika Rozkrut s. 75-87
Prognozowanie koniunktury gospodarczej regionu Józef Hozer Dominik Rozkrut s. 103-114
Measuring eco-innovation : towards better policies to support green growth Dominik Rozkrut s. 137-148
Ocena wyników finansowych podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007 Monika Rozkrut Dominik Rozkrut s. 160-171
Analiza zmienności indeksów giełdowych na rynkach zagranicznych Dominik Rozkrut s. 219-226
Tendencje rozwojowe w obszarach polskich portów morskich z uwzględnieniem tranzytu Monika Rozkrut Dominik Rozkrut s. 241-256