Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Rozenau-Rybowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Structure, functions and development bases for the Kraków Metropolitan Area Grażyna Korzeniak Agnieszka Rozenau-Rybowicz Andrzej Zborowski s. 36-72
Problems of the identification and protection of contemporary cultural properties Agnieszka Rozenau-Rybowicz s. 101-114
Metoda oceny wrażliwości krajobrazu na przekształcenia : doświadczenia z gminy Poronin Agnieszka Rozenau-Rybowicz Dorota Szlenk-Dziubek s. 108-117
Ecological corridors in spatial planning Maria Baranowska-Janota Agnieszka Rozenau-Rybowicz s. 113-123
Korytarze ekologiczne w planowaniu przestrzennym Maria Baranowska-Janota Agnieszka Rozenau-Rybowicz s. 132-142