Znaleziono 3 artykuły

Józef Rostafiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O Myśliwstwie, koniach i psach łowczych książek pięcioro z lat 1584-1600", wyd. Józef Rostafiński, Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Rostafiński (aut. dzieła rec.) s. 135-142
"Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich XVI-XVIII", z. XI-XV, wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1900-1901 ; "Smutnoje wriemia w sowriemiennoj jemu polskoj litieraturie. I. 1605-1607", wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1900 ; "Biblioteka pisarzów polskich", nr 37-40, Kraków 1900-1901 ; "Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy podług rękopisu z r. 1532", oprac. i wyd. Bolesław Erzepki, Poznań 1900 ; "Średniowieczna historya naturalna", "Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczna rozprawą o źródłach ", T. I-II, Józef Rostafiński, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Józef Rostafiński (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 158-166
Zaginiona książka Jana Ursina Józef Rostafiński s. 439-440