Znaleziono 5 artykułów

Donata Rossa-Kilian

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duńska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a koncepcja "małych państw" Donata Rossa-Kilian s. 125-135
Nowy wymiar współpracy bałtyckiej - zapobieganie konfliktom i pokojowe współistnienie państw a polska polityka zagraniczna Donata Rossa-Kilian s. 135-141
Integracja europejska na przestrzeni wieków Donata Rossa-Kilian s. 169-176
Morskie środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego - inicjatywy międzynarodowe i polskie Donata Rossa-Kilian s. 185-198
Analiza wpływu rewolucji militarnej na kształt przyszłych działań zbrojnych w rejonie odpowiedzialności Sojuszu Północnoatlantyckiego Donata Rossa-Kilian s. 193-201