Znaleziono 21 artykułów

Sławomir Ropiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja w hymnach okresu Bożego Narodzenia Sławomir Ropiak s. 81-98
Nowa ewangelizacja w doświadczeniu Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie Sławomir Ropiak s. 93-110
Obecność Maryi w Liturgii godzin Adwentu Sławomir Ropiak s. 94-119
Idea Exodusu w polskich hymnach Liturgii godzin okresu paschalnego Sławomir Ropiak s. 95-106
Obecność Maryi w modlitwie Kościoła Sławomir Ropiak s. 95-111
Treść teologiczna wielkanocnych pieśni zastępujących hymny w Liturgii Godzin Sławomir Ropiak s. 133-154
Maryjna symbolika piękna w liturgii Sławomir Ropiak s. 160-174
    Zacytuj
  • Udostępnij
Obraz Maryi w pieśniach na Boże Narodzenie Sławomir Ropiak s. 172-195
Pokuta na tle katolickiej antropologii w hymnach Liturgii godzin okresu Wielkiego Postu Sławomir Ropiak s. 177-192
Chorał gregoriański w służbie dialogu ze współczesnością w świetle nauczania Benedykta XVI Sławomir Ropiak s. 177-194
"Teologia hymnów polskojęzycznej Liturgii Godzin : tom I : Okres Bożego Narodzenia", Sławomir Ropiak, Olsztyn 2001 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Sławomir Ropiak (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Warmińscy kompozytorzy na tle polskich twórców symfonii w stylu klasycznym w XVIII wieku Sławomir Ropiak s. 211-217
Obraz Maryi w pieśniach eucharystycznych (starych i nowych) Sławomir Ropiak s. 219-236
Śpiew w nabożeństwach pokutnych : studium teologiczno-pastoralne Sławomir Ropiak s. 250-276
Obraz Najświętszej Maryi Panny w pieśniach do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Sławomir Ropiak s. 274-293
"Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej", wybrał, oprac. i wstępem poprz. Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sławomir Ropiak Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej", wybrał, oprac. i wstępem poprz. Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sławomir Ropiak Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Teologiczne refleksje Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski dotyczące muzyki religijnej Sławomir Ropiak s. 301-311
Pieśni o świętych oraz rozmaite i przygodne w polskich warmińskich śpiewnikach drukowanych w latach 1858-1924 Sławomir Ropiak s. 347-370
Teologia odpoczynku według Stefana Kardynała Wyszyńskiego w świetle "Dies Domini" Jana Pawła II Sławomir Ropiak s. 347-358
"Panie, błogosław ten dom. Modlitewnik dla rodziny. W roku kano- nizacji Jana Pawła II", oprac. H. Wołącewicz, Kielce 2014 : [recenzja] Sławomir Ropiak H. Wołącewicz (aut. dzieła rec.) s. 364-367