Znaleziono 15 artykułów

Zenona Rondomańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy polski śpiewnik diecezjalny na Warmii z 1856 roku Zenona Rondomańska s. 37-54
Polskie osiemnastowieczne śpiewniki kościelne z drukarni Kantera Zenona Rondomańska s. 55-60
Pieśni i muzyka ludowa Warmii i Mazur Zenona Rondomańska Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 87-96
"Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu", Izabela Bogdan, Toruń 2002 : [recenzja] Zenona Rondomańska Izabela Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 107-109
Dwa nieznane prywatne listy Władysława Sikorskiego do Marii Nowakowej z 1918 roku Zenona Rondomańska s. 201-206
"Zbiór pieśni nabożnych dla Warmii i Mazur" ks. Antoniego Sikorskiego Zenona Rondomańska s. 203-219
Dwie warmińskie rękopiśmienne książki pielgrzymkowe z końca XIX wieku Zenona Rondomańska s. 213-227
Polonica w katalogu muzykaliów świętolipskich Zenona Rondomańska s. 383-394
Pierwszy po wojnie warmiński śpiewnik religijny - "Z pieśnią przed tron Boży" Zenona Rondomańska s. 389-405
Starania Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza i Gustawa Gizewiusza o upowszechnienie pieśni polskiej Zenona Rondomańska s. 403-413
"Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939", Zenona Rondomańska, Olsztyn 2002 : [recenzja] Zbigniew Chojnowski Zenona Rondomańska (aut. dzieła rec.) s. 403-405
"Tryptyk dla Fryderyka", Lublin 2010 : [recenzja] Zenona Rondomańska s. 440-445
Śpiewnik z roku 1936 dla szkół mniejszości polskiej w Niemczech Zenona Rondomańska s. 455-466
"Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach ostródzkiej i kraplewskiej zbierane od 1836 do 1840 roku", Gustaw Gizewiusz, z rękopisu oprac., wstępem i komentarzami opatrzyła Danuta Pawlak, Poznań 2000 ; "Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.", część pierwsza: rękopis, Kraków-Olsztyn 2000 : [recenzja] Władysław Ogrodziński Zenona Rondomańska Gustaw Gizewiusz (aut. dzieła rec.) Danuta Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 474-476
Kancjonały i śpiewniki z katalogu biblioteki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza Zenona Rondomańska s. 629-640