Znaleziono 3 artykuły

Ewa Romanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja polityki innowacyjnej Unii Europejskiej : strategia oraz instrumentarium wsparcia innowacyjności w kodeksie integracji z UE Ewa Romanowska s. 5-27
Strategia inteligentnej specjalizacji w kontekście wybranych regionów Polski Agnieszka Firgolska Justyna Hrudeń Ewa Romanowska s. 55-78
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Etos wychowania w dziejach narodu polskiego" Joanna Dąbrowska Ewa Romanowska s. 127-129