Znaleziono 10 artykułów

Paweł Romaniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania kontroli i audytu wewnętrznego w samorządzie województwa Paweł Romaniuk s. 57-67
Dobre praktyki audytu wewnętrznego - możliwości we wszystkich sektorach gospodarki Paweł Romaniuk s. 95-104
    Zacytuj
  • Udostępnij
Organizacje pozarządowe pomostem dla najbardziej potrzebujących Paweł Romaniuk s. 125-134
Oddziaływanie organizacji pozarządowych na sposób zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Paweł Romaniuk s. 129-141
Pojęcie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym Paweł Romaniuk s. 161-170
Zasady współpracy organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi Paweł Romaniuk s. 183-197
Zarządzanie procedurami ochronnymi w administracji publicznej z uwzględnieniem kontroli zarządczej Paweł Romaniuk s. 185-194
The right to social control administration as an inalienable human right Paweł Romaniuk s. 193-204
Istota zarządzania ryzykiem w organach administracji publiczne Paweł Romaniuk s. 227-237
    Zacytuj
  • Udostępnij
Umiejętne zarządzanie audytem wewnętrznym w różnych obszarach gospodarki Paweł Romaniuk s. 367-377