Znaleziono 4 artykuły

Michał Roman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej Michał Roman s. 45-59
Znaczenie innowacji w funkcjonowaniu sektora turystycznego : podejście teoretyczne i praktyczne Michał Roman s. 115-128
Metoda Servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych Krystyna Krzyżanowska Michał Roman s. 277-288
Rachunkowość gospodarstw agroturystycznych województwa podlaskiego Michał Roman s. 283-292