Znaleziono 2 artykuły

Zbigniew Rokita

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia konfliktu górskokarabaskiego i jego miejsce w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej Zbigniew Rokita s. 135-147
"Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita", Białystok 2015 : [recenzja] Henryk Duda Kornelia Mazurczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Pisowicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Rokita (aut. dzieła rec.) s. 241-249