Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Rojewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakrament przebaczenia i misterium pojednania Andrzej Rojewski s. 29-34
Biuletyn liturgiczny Władysław Głowa Bogusław Nadolski Andrzej Rojewski s. 69-86
Biuletyn liturgiczny Władysław Głowa Mirosław Jagielski Bogusław Nadolski Marian Pisarzak Andrzej Rojewski s. 75-88
Biuletyn liturgiczny Jan Miazek Bogusław Nadolski Andrzej Rojewski s. 79-93
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Bogusław Nadolski Andrzej Rojewski s. 89-98
Księdza Walentego Załuski „Wykład Mszy świętej” na łamach tygodnika diecezji płockiej „Mazur” z lat 1907-1908 Andrzej Rojewski s. 197-218
"Komentarze Mszalne : czas Adwentu i Bożego Narodzenia", opracował Andrzej Rojewski, Włocławek 1999 : [recenzja] Jan Decyk Andrzej Rojewski (aut. dzieła rec.) s. 245-247
Materiały liturgiczne w "Miesięczniku Pasterskim Płockim (c.d.) Andrzej Rojewski s. 291-346