Znaleziono 8 artykułów

Roman Rogowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charyzmat teologa Roman Rogowski s. 5-17
Dar największy : Prawdy podstawowe w Encyklice „Ecclesia de Eucharistia" Roman Rogowski s. 25-28
Początek i pełnia Kościoła w Maryi Roman Rogowski s. 49-59
"Abyśmy poznawali Prawdziwego" : myśl judaistyczna jako interpretacja w teologii chrześcijańskiej Roman Rogowski s. 51-64
Muzyka i sacrum - szkic z teologii muzyki Roman Rogowski s. 89-99
Bóg Ojciec, Maryja, Kościół Roman Rogowski s. 177-189
"Chrystus we mnie – ja w Chrystusie : Św. Pawła mistyka na co dzień", Roman Rogowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Natalia Marko Roman Rogowski (aut. dzieła rec.) s. 274-275
Dyskusja Michał Czajkowski Michał Czajkowski Tomasz Jelonek Andrzej Kosiński Bogusław Nadolski Celestyn Napiórkowski Roman Rogowski Jacek Salij Alfons Skowronek Adam Stanowski Stanisław Stefanek Zdzisław Tranda Hanna Walczak Andrzej Zuberbier s. 296-320