Znaleziono 6 artykułów

Anna Rogala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu Sylwia Badowska Anna Rogala s. 11-23
O "Erotykach" Franciszka Dionizego Kniaźnina Anna Rogala s. 51-61
Konsumencka innowacyjności a zachowania konsumentów seniorów - wyniki badań Sylwia Badowska Anna Rogala s. 204-223
Rola sportu w promocji miast Anna Rogala s. 217-227
Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów : implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej Anna Rogala s. 229-239
Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce – wyniki badań Bogna Pilarczyk Anna Rogala Krzysztof Żywanowski s. 371-381