Znaleziono 1 artykuł

T. Rodziewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały", t. 1, red. T. Rodziewicz, Lublin 2009 : [recenzja] Marcin Tuzinek T. Rodziewicz (aut. dzieła rec.) s. 258-262