Znaleziono 5 artykułów

Mateusz Rodak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nielegalny hazard w II Rzeczypospolitej : rekonesans badawczy Mateusz Rodak s. 55-82
Przestępstwo zgwałcenia i jego sprawcy w II Rzeczypospolitej : próba wstępnej charakteryzacji Mateusz Rodak s. 131-148
Bezdomność w międzywojennym Lublinie Mateusz Rodak s. 159-195
„Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym”, Raimo Pullat, Risto Pullat, tłum. Elżbieta Juga, Anna Juga-Szymańska, Kraków 2013 : [recenzja] Mateusz Rodak Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) Risto Pullat (aut. dzieła rec.) Elżbieta Juga (tłum.) Anna Juga-Szymańska (tłum.) s. 258-261
„»Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem« Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie”, Monika Maludzińska, Warszawa 2014 : [recenzja] Mateusz Rodak Monika Maludzińska (aut. dzieła rec.) s. 505-508