Znaleziono 1 artykuł

T. Rincón-Pérez

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"El orden de los clérigos o ministros sagrados. Formación, incardinación y Estatuto Jurídico Personal", T. Rincón-Pérez, Pamplona 2009 : [recenzja] Robert Kantor T. Rincón-Pérez (aut. dzieła rec.) s. 206-209