Znaleziono 1 artykuł

Sanda Renko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sustainability as the direction for the long-term success in banking : Poland vs. Croatia Sanda Renko Edyta Rudawska s. 93-113