Znaleziono 12 artykułów

Małgorzata Renigier-Biłozor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 - studium na przykłądzie wsi Sudowa Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor Natalia Julia Zielińska s. 7-17
Analiza polityki czynszowej w gminnych zasobach mieszkaniowych w Polsce Małgorzata Renigier-Biłozor Zbigniew Sujkowski s. 17-42
Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na wartość nieruchomości mieszkaniowych Małgorzata Renigier-Biłozor s. 17-33
Alternatywna procedura ustalania współczynników wagowych cech przestrzeni przy ustalaniu funkcji obszaru Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 29-39
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do masowej wyceny nieruchomości na małych rynkach Małgorzata Renigier-Biłozor s. 35-51
Structure of a decision support subsystem in real estate management Małgorzata Renigier-Biłozor s. 56-75
Opracowanie systemu wspomagania podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych oraz teorii zbiorów przybliżonych w procesie kształtowania bezpieczeństwa przestrzeni Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 67-77
Efektywność zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarce nieruchomościami mieszkaniowymi : część 2 Karol Gobczyński Małgorzata Renigier-Biłozor s. 73-85
Analiza zmian form użytkowania gruntów w Olsztynie w latach 1999-2009 Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 101-112
The impact of macroeconomic factors on residential property price indices in Europe Małgorzata Renigier-Biłozor Radosław Wiśniewski s. 103-125
Supplementing incomplete databases on the real estate market with the use of the rough set theory Małgorzata Renigier-Biłozor s. 107-115
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce na tle innych krajów : część 1 Karol Gobczyński Małgorzata Renigier-Biłozor s. 107-119