Znaleziono 2 artykuły

Joanna Renda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Percepcja wzrokowa krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności barw dendroflory Ewa Mackoś-Iwaszko Joanna Renda s. 5-15
Analiza stanu zimozielonych roślin krzewiastych z gromady Angiospermae występujących na terenach zieleni miasta Lublina Joanna Renda Ewa Trzaskowska s. 103-112