Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Rek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O wyższy poziom pracy adwokatury Tadeusz Rek s. 7-9
"Chjeno-Piast 1922-1926 r. : w świetle obrad Sejmu i Senatu", Tadeusz Rek, Warszawa 1955 ; tenże "Pierwsze lata dyktatury Piłsudskiego 1926-1930 : w świetle sprawozdań sejmowych i senackich", Warszawa 1956 : [recenzja] Jerzy Holzer Tadeusz Rek (aut. dzieła rec.) s. 161-169
"Ruch ludowy w Polsce", Tadeusz Rek, Warszawa 1947 : [recenzja] Helena Brodowska Tadeusz Rek (aut. dzieła rec.) s. 726-729