Znaleziono 1 artykuł

Svatava Raková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies, t. I: A–I, t. II: J–P, t. III: R–Z”, wyd. Jaroslav Pánek, Svatava Raková , Václava Horčaková, Prague 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Václava Horčaková (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Svatava Raková (aut. dzieła rec.) s. 303-304