Znaleziono 10 artykułów

Leon Rak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motywy uprawiania narciarstwa przez Polaków do 1914 r. Leon Rak s. 11-23
Zarys ewolucji sprzętu narciarskiego Leon Rak s. 11-21
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wewnętrzne uwarunkowania działalności organizacyjnej Sekcji Narciarskiej I Lwowskiego Klubu Sportowego „Czarni” w latach 1920–1939 Leon Rak s. 45-59
Działalność sportowa żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych podczas internowania w Szwajcarii w latach 1940-1945 Leon Rak s. 55-71
Skiing, Mountaineering and Mountain Tourism Practiced by the Soldiers of the Polish 2nd Rifle Division during the Internment in Switzerland between 1940–1945 Leon Rak s. 121-131
Zróżnicowanie sprawności motorycznej studentek I roku z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie studiujących na różnych kierunkach Wacław Baczyński Maria Pyzik Leon Rak Joanna Rodziewicz-Gruhn Halina Zuch s. 139-145
Zmiany wybranych wskaźników hematologicznych oraz stężenia mleczanu we krwi i wentylacji minutowej podczas wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności Leon Rak Janusz Wojtyna Aleksandra Żebrowska s. 147-155
Współzależność progu amoniakowego i progu anaerobowego Jan Chmura Józef Langfort Beata Manowska Wacław Pilis Leon Rak Joanna Rodziewicz-Gruhn Ryszard Zarzeczny s. 157-163
Próg anaerobowy a stężenia jonów wapniowych i magnezowych w osoczu krwi u mężczyzn podczas wysiłku fizycznego o stopniowo narastającej intensywności Jacek Chmura Cezary Michalski Wiesław Pilis Ilona Pokora Leon Rak Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 171-178
Zmiany wydolności beztlenowej w cyklu menstruacyjnym u kobiet Leon Rak Dorota Rak Janusz Wojtyna Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 265-272