Znaleziono 3 artykuły

Dorota Rak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja teatralna w nowych mediach Dorota Rak s. 29-45
Stare druki w zbiorach Biblioteki Muzeum Etnograficznego w Krakowie Dorota Rak s. 98-115
Zmiany wydolności beztlenowej w cyklu menstruacyjnym u kobiet Leon Rak Dorota Rak Janusz Wojtyna Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 265-272