Znaleziono 5 artykułów

Sergio Raimondo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Search for Infinity : the number 8 and the Martial Arts Carlo Porcedda Raminder Kaur Prette Sergio Raimondo Guru Shabad Khalsa de Santis s. 10-16
Martial Arts and Contemporary Dance : rhythmic Convergences of the Human Body Giulia Ceccarelli Gioele Coccia Sergio Raimondo s. 20-26
    Zacytuj
  • Udostępnij
Martial arts and civil society in Italy during Sixties and Seventies = Sztuki walki a społeczeństwo obywatelskie we Włoszech lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Sergio Raimondo s. 38-44
Heritage tourism and Taijiquan : the case of Chenjiagou, Henan, RPC Sergio Raimondo s. 52-59
About the local, not only European sport : 4th EASS Conference in Münster = O lokalnym, nie tylko europejskim sporcie : IV Konferencja EASS w Münster Wojciech J. Cynarski Sergio Raimondo s. 137-139