Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Rabiej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ego eimi" w ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa Stanisław Rabiej s. 19-27
"Spór o Matkę", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 1988 : [recenzja] Stanisław Rabiej Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Teologia pokoju. Materiały z sympozjum Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łódź-Łagiewniki, 16-18 września 1985", red. S. C. Napiórkowski, Niepokalanów 1988 : [recenzja] Stanisław Rabiej Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Chrystus jako sens historii", Czesław Stanisław Bartnik, Wrocław 1987 ; "Historia ludzka i Chrystus", Czesław Stanisław Bartnik, Katowice 1987 : [recenzja] Stanisław Rabiej Czesław Stanisław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Chrystus jako sens historii", Czesław Stanisław Bartnik, Wrocław 1987 ; "Historia ludzka i Chrystus", Czesław Stanisław Bartnik, Katowice 1987 : [recenzja] Stanisław Rabiej Czesław Stanisław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 196-198