Znaleziono 3 artykuły

Bartłomiej Różycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modyfikowanie symboliki w przestrzeni publicznej na przykładzie działań wobec pomników oraz przemianowywania ulic w Polsce po 1989 r. Bartłomiej Różycki s. 29-44
Dąbrowszczacy i pamięć o hiszpańskiej wojnie domowej w Polsce Ludowej Bartłomiej Różycki s. 167-212
Propaganda w służbie reżimu — autoportret dyktatury frankistowskiej Bartłomiej Różycki s. 177-197