Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Pytlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walory źródłowe Komedii ludzkiej Honoriusza Balzaka Andrzej Pytlak s. 129-147
Próba określenia komizmu jako kategorii ogólnofilozoficznej Andrzej Pytlak s. 141-157
Estetyka Stefana Morawskiego Andrzej Pytlak s. 148-152
"Próba określenia komizmu jako kategorii ogólnofilozoficznej", Andrzej Pytlak, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej Pytlak (aut. dzieła rec.) s. 208