Znaleziono 2 artykuły

Paula Pustułka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transnarodowość w przestrzeni domowej polskich rodzin migracyjnych w Norwegii Paula Pustułka Magdalena Ślusarczyk s. 23-37
Caught between Breadwinning Emotional Provisions : The Case of Polish Migrant Fathers in Norway Paula Pustułka Justyna Struzik Magdalena Ślusarczyk s. 117-139