Znaleziono 7 artykułów

Jan Purczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estimation of the shape parameter of GED distribution for a small sample size Kamila Bednarz-Okrzyńska Jan Purczyński s. 35-46
Simplified method of GED distribution parameters estimation Jan Purczyński s. 35-49
Application of generalized student's t-distribution in modeling the distribution of empirical return rates on selected stock exchange indexes Kamila Bednarz-Okrzyńska Jan Purczyński s. 37-48
Estymator nieobciążony czy estymator minimalizujący błąd średniokwadratowy Jan Purczyński s. 61-70
Wybrane metody estymacji parametrów funkcji logistycznej Jan Purczyński s. 71-82
Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem klasycznych modeli trendu Jan Purczyński s. 119-130
Wybrane problemy stosowania trendu wielomianowego w prognozowaniu gospodarczym Jan Purczyński s. 324-339