Znaleziono 10 artykułów

Kazimierz Puchowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja elit w szkolnictwie katolickim i protestanckim w Prusach Królewskich Kazimierz Puchowski s. 133-148
"Z dziejów Almae Matris Vilnensis : księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego", pod red. Ludwika Piechnika, Kazimierza Puchowskiego, Kraków 1996 : [recenzja] Leszek Zasztowt Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Szlakami przeszłości i czasów współczesnych", pod red. K. Puchowskiego, J. Żerki, Gdańsk 1996 : [recenzja] Bożenna Michalik Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) Józef Żerka (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi", Stanisław Obirek, Kraków 1994 : [recenzja] Kazimierz Puchowski Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego", pod red. Ludwika Piechnika, Kazimierza Puchowskiego, Kraków 1996 : [recenzja] Jarosław Kurkowski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 2007 : [recenzja] Stanisław Obirek Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich", Dariusz Rolnik, Wrocław 2009 : [recenzja] Kazimierz Puchowski Dariusz Rolnik (aut. dzieła rec.) s. 250-261
"Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Kazimierz Puchowski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 266-269
Ogólnopolska sesja naukowa na temat: Wkład Pomorza Gdańskiego do rozwoju nauki i oświaty Kazimierz Puchowski s. 504-507