Znaleziono 7 artykułów

Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz kapłana-męczennika doby potrydenckiej w "Żywotach Świętych" Piotra Skargi Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 107-114
Aktualność św. Elżbiety Węgierskiej jako małżonki i matki w świetle materiałów formacyjnych franciszkańskiego zakonu świeckich 2007-2008 Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 167-174
Święta Elżbieta Węgierska - wzorzec stanowy dla kobiet w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 179-193
Leśne przestrzenie świętości w polskim żywotopisarstwie XVI-XVIII wieku Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 255-269
"Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej", Katarzyna Sokołowska, Poznań 2008 : [recenzja] Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska Katarzyna Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 268-270
Trzy korony księżnej : postać św. Elżbiety Węgierskiej w funkcji wzorca osobowego w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 325-344
Literacki obraz ziem pruskich w angielskich relacjach z podróży z XVI-XVIII wieku Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 493-505