Znaleziono 4 artykuły

Lidia Pszczółkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Litteraria wśród nabytków rękopiśmiennych Biblioteki Gdańskiej PAN Lidia Pszczółkowska s. 182-187
Lech Bądkowski w spuściźnie Marii Boduszyñskiej-Borowikowej (1910–1992) Lidia Pszczółkowska s. 271-298
"Zbigniew Nowak : bio-bibliografia", oprac. Lidia Pszczółkowska, Gdańsk 2002 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Lidia Pszczółkowska (aut. dzieła rec.) s. 337-338
Kaszubskie trio Eugeniusz S. Kruszewski Lidia Pszczółkowska (aut. dzieła rec.) s. 338