Znaleziono 11 artykułów

Wiesław Przygoda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiaj Wiesław Przygoda s. 153-164
"Leksykon teologii pastoralnej", red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Lublin 2006 : [recenzja] Maciej Chwarścianek Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Przykazanie miłości bliźniego wezwaniem dla wspólnoty parafialnej Wiesław Przygoda s. 191-205
Funkcja charytatywna w służbie Kościoła-wspólnoty Wiesław Przygoda s. 207-220
"Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego : studium teologiczno-pastoralne", Marek Fiałkowski, Lublin 2010 : [recenzja] Wiesław Przygoda Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) s. 229-232
Apostolski wymiar wolontariatu młodzieży na przykładzie szkolnych kół Caritas Wiesław Przygoda s. 229-250
"Mistagogia w duszpasterstwie KOścioła : studium pastoralnoteologiczne", Mieczysław Polak, Poznań 2012 : [recenzja] Wiesław Przygoda Mieczysław Polak (aut. dzieła rec.) s. 232-234
Rola świadectwa w życiu i posłudze duszpasterzy w świetle nauczania Benedykta XVI Wiesław Przygoda s. 251-274
Teologia cierpienia i choroby Wiesław Przygoda s. 257-266
"Leksykon teologii pastoralnej", pod red. R. Kamińskiego, W. Przygody, M. Fiałkowskiego, Lublin 2006 : [recenzja] Adam Skreczko Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce : studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas", Wiesław Przygoda, Lublin, 2012 : [recenzja] Adam Skreczko Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 413-416
    Zacytuj
  • Udostępnij