Znaleziono 9 artykułów

Sebastian Przybyszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Serce" w homiliach Jana Pawła II Sebastian Przybyszewski s. 58-77
Kontekst w badaniach nad językiem Sebastian Przybyszewski s. 79-86
Strategie deskrypcyjne w Jana z Szamotuś "Kazaniach o Maryi Pannie Czystej" Iza Matusiak-Kempa Sebastian Przybyszewski s. 81-88
EUROPHRAS 2015 : komunikat Monika Czerepowicka Iwona Kosek Sebastian Przybyszewski s. 147-149
Kontekst a wspólna płaszczyzna w komunikacji Sebastian Przybyszewski s. 163-173
Kilka uwag o roli kontekstu w komunikacji Sebastian Przybyszewski s. 179-189
Mówić milcząc. Nie milczeć, nie mówiąc Sebastian Przybyszewski s. 235-246
"Słownik gramatyczny języka polskiego : podstawy teoretyczne : instrukcja użytkowania", Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Warszawa 2008 ; "Słownik gramatyczny języka polskiego" [CD-ROM], Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Warszawa 2008 : [recenzja] Sebastian Przybyszewski Robert Wołosz Włodzimierz Gruszczyński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) Marcin Woliński (aut. dzieła rec.) s. 281-291
Sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Preservation of Lithuania Minor's Cultural Heritage and Strengthening of Regional Identity (Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości litewskiej i wzmacnianie tożsamości regionalnej)", Kłajpeda 12 marca 2008 Sebastian Przybyszewski s. 291-293