Znaleziono 8 artykułów

Adam Przyboś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Merkuriusz Polski", oprac. Adam Przyboś, Kraków 1960 : [recenzja] Władysław Czapliński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 144-147
[W związku z recenzją Wł. Czaplińskiegoz wydawnictwa "Merkuriusz Polski", oprac. A. Przyboś, Kraków 1960, "PH" 54, 1963, z. 1, s. 144-147] Adam Przyboś s. 184-185
"Materiały do powstania Kostki Napierskiego 1651", Adam Przyboś, Wrocław 1951 : [recenzja] Janina Bieniarzówna Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"Powstanie chłopskie w starostwie lanckorońskim i nowotarskim w r. 1670", Adam Przyboś, Kraków 1953 : [recenzja] Janina Bieniarzówna Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 265-270
Odpowiedź na recenzję dr Janiny Bieniarzówny Adam Przyboś s. 444-446
W związku z recenzją prof. Władysława Czaplińskiego Adam Przyboś s. 607-608
"Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji", oprac. Adam Przyboś, Kraków 1977 : [recenzja] Władysław Czapliński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 710-713
"Wielka legacja Wojciecha Miastowskiego do Turcji w 1640 r.", oprac. Adam Przyboś, Warszawa-Kraków 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 925