Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Przegaliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie w roku 1901 Andrzej Przegaliński s. 2, 7-25
Społeczna działalność lubelskich ziemian w ramach autonomicznego Wydziału Kolonii Letnich 1898-1914 Andrzej Przegaliński s. 121-138
W kręgu Stanisława Śliwińskiego i nałęczowskiej oświaty rolniczej na przełomie XIX i XX wieku Andrzej Przegaliński s. 139-154
"Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864 - 1914", Andrzej Przegaliński, Lublin 2009 : [recenzja] Albin Koprukowniak Andrzej Przegaliński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od Kuropatwów do Steckich", J. Ewa Leśniewska, Lublin 2016 : [recenzja] Andrzej Przegaliński J. Ewa Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny (1861-1943)", Monika Głazik, Bychawa 2013 : [recenzja] Andrzej Przegaliński Monika Głazik (aut. dzieła rec.) s. 269-271