Znaleziono 1 artykuł

Daniel Przastek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981", opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Wiesław Władyka, Warszawa 2004, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ss. 1372 : [recenzja] Daniel Przastek Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Janowski (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 243-246