Znaleziono 14 artykułów

Jan Pruszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regulacja ustawowa ochrony zabytków Jan Pruszyński s. 28-31
Tradycja i postęp : ochrona zabytków na wsi Jan Pruszyński s. 31-36
Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym Jan Pruszyński s. 75-85
"Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo", Jan Pruszyński, Warszawa 1989 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jan Pruszyński (aut. dzieła rec.) s. 171-172
Ochrona zabytkowych zapisów fonograficznych Jan Pruszyński s. 189-193
"Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej (1933-1939)", Leonard Górnicki, Bielsko-Biała 1993 : [recenzja] Jan Pruszyński Leonard Górnicki (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Państwowa służba konserwatorska : uwagi de lege ferenda Jan Pruszyński s. 285-287
Kolegium Ekspertów ds. Zabytków i Dzieł Sztuki oraz Centralnego Laboratorium Zabytków Jan Pruszyński s. 287-289
Stan i potrzeby regulacji prawnej ochrony zabytków w Polsce Jan Pruszyński s. 292-301
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości Jan Pruszyński Ryszard Brykowski (aut. dzieła rec.) s. 335-336
"Ochrona zabytków sztuki kościelnej" : uwagi na marginesie monografii ks. prof. Janusza St. Pasierba Jan Pruszyński Janusz St. Pasierb (aut. dzieła rec.) s. 336-341
Dziedzictwo kultury : europejskie, narodowe czy własne? Jan Pruszyński s. 403-406
Pomniki historii jako kategoria prawna Jan Pruszyński s. 418-422
Redakcja "Ochrony Zabytków" Jan Pruszyński s. 431