Znaleziono 1 artykuł

Jiří Prospecký

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ibrahim ibn Yaٔqub at-Turtushi : Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D. : Proceedings of the International Colloquy 25-29 April 1994", ed. by Petr Carvát, Jiří Prospecký, Praha 1996 : [recenzja] Marek Derwich Petr Carvát (aut. dzieła rec.) Jiří Prospecký (aut. dzieła rec.) s. 210-211